กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10
31
คำสั่งที่ 06 /2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1vDqGzNFqGwd_B_jJtDPtq7DaZLB1Y-o-/view?usp=sharing
32
คำสั่งที่ 05 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
ดาวนฺ์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1XNWru2kvRWsf5pD6lKX2V2pqDoAE72fF/view?usp=sharing
33
คำสั่งที่ 04 / 2564 เรื่อง 4. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม PLC
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1J0yzV3Q---Be98M-oEPUJLN_wH1XT9BJ/view?usp=sharing
34
คำสั่งที่ 03 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านหลวง
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/16GfWY5AXwKw-YS_ZrPyHSgIQr3VS4DJd/view?usp=sharing
35
คำสั่งที่ 02 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1j4o0YWi5g1PWkxv4QW0KKG1dhTbTFFOp/view?usp=sharing
36
คำสั่งที่ 01 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรผู้ดูแลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนระดับสถานศึกษา
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1yMds4t71F9yw_V9puy00Wk6k3Knm6rQq/view?usp=sharing
37
คำสั่งที่ 83 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ ประจำเดือน มกราคม 2564
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1-Ur9rWaecEsb0aXGpp_klIHSx8TF_Ara/view?usp=sharing
38
คำสั่งที่ 82 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1JGTdFZz1nmgcMM7DKDVzQJ6Qohq93ln0/view?usp=sharing
39
คำสั่งที่ 81 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1OGG3utC6s_DIqWyrlqFaWGtOIm33OjSW/view?usp=sharing
40
คำสั่งที่ 80 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1jssX0tMw_kuZ3PX5VVgPUO_u-B3r_81V/view?usp=sharing
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10