กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
เอกสารประกอบการประเมิน  Sandbox โรงเรียนบ้านหลวง
https://drive.google.com/drive/folders/1-CybJSIGurTOqv-1E_RNMl1y0KPE5pQj?usp=sharing
4


- ไฟล์ตัวอย่างการเขียนโครงการ 2564 >> blschool.ac.th/plan64/plan6464.doc

- มาตรฐานการศึกษา >> blschool.ac.th/standard61.pdf

- ตารางสรุปผู้รับผิดชอบโครงการ 2563 >> blschool.ac.th/standard61.pdf

- กลยุทธ์ สพฐ.


- กลยุทธ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 3


- กลยุทธ์ รร.บ้านหลวง
5
คำสั่งที่ 34 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1zCsWSu1LZSX5KjW4liGNowyf5sjGwy49/view?usp=sharing
6
คำสั่งที่ 33 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2564
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1mAHntYO-ZEriCQiI3GO0xL8jqdajW6__/view?usp=sharing
7
คำสั่งที่ 32 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1t7qk3akBs5QKrLM7XEhO5cZfkujvv2ZV/view?usp=sharing
8
คำสั่งที่ 31 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน  ประจำปีการศึกษา  2564
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1hfp9zckTFqGtzFm4prcrQcRkPLzlzQQt/view?usp=sharing
9
คำสั่งที่ 30 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/13ihU3bQHGjVznPhQgpSkEZ0arQhZbtme/view?usp=sharing
10
คำสั่งที่ 29 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่บัญชีโรงเรียน
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1XKRsRKXOJ03P5Px6u0rGtT5w4E1PhcfT/view?usp=sharing
หน้า: [1] 2 3 ... 10