ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร รร.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

::เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารสถานศึกษา:: => คำสั่งโรงเรียนบ้านหลวง => ข้อความที่เริ่มโดย: งานธุรการ ที่ เมษายน 12, 2021, 10:53:49 am

หัวข้อ: คำสั่งที่ 19 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ ประจำเดือน เมษายน 64 (ฉบั
เริ่มหัวข้อโดย: งานธุรการ ที่ เมษายน 12, 2021, 10:53:49 am
คำสั่งที่ 19 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ ประจำเดือน เมษายน 64 (ฉบับล่าสุด)
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1l7AUZGsw1vn2GkP4sdcA0i0jZfjj5O-7/view?usp=sharing