ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร รร.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

::เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารสถานศึกษา:: => คำสั่งโรงเรียนบ้านหลวง => ข้อความที่เริ่มโดย: งานธุรการ ที่ มีนาคม 08, 2021, 10:51:06 am

หัวข้อ: คำสั่งที่ 13 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เร
เริ่มหัวข้อโดย: งานธุรการ ที่ มีนาคม 08, 2021, 10:51:06 am
คำสั่งที่ 13 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1L5SLHicLzyNT04YiLSBUGmYVL1GWft6-/view?usp=sharing