ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร รร.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

::เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารสถานศึกษา:: => คำสั่งโรงเรียนบ้านหลวง => ข้อความที่เริ่มโดย: งานธุรการ ที่ มีนาคม 08, 2021, 10:45:44 am

หัวข้อ: คำสั่งที่ 09 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่งานธุรการโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
เริ่มหัวข้อโดย: งานธุรการ ที่ มีนาคม 08, 2021, 10:45:44 am
คำสั่งที่ 09 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่งานธุรการโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1Bv7Z0u0j7pQOoZov2Mv1I3_QoITRoLtA/view?usp=sharing