ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร รร.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

::เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารสถานศึกษา:: => คำสั่งโรงเรียนบ้านหลวง => ข้อความที่เริ่มโดย: งานธุรการ ที่ กุมภาพันธ์ 15, 2021, 12:31:10 pm

หัวข้อ: คำสั่งที่ 08 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: งานธุรการ ที่ กุมภาพันธ์ 15, 2021, 12:31:10 pm
คำสั่งที่ 08 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1g5CUbWsFA_xj-pCO4QfO0QityrvFrzGd/view?usp=sharing