ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร รร.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

::เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารสถานศึกษา:: => คำสั่งโรงเรียนบ้านหลวง => ข้อความที่เริ่มโดย: งานธุรการ ที่ มกราคม 19, 2021, 09:40:04 am

หัวข้อ: คำสั่งที่ 80 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
เริ่มหัวข้อโดย: งานธุรการ ที่ มกราคม 19, 2021, 09:40:04 am
คำสั่งที่ 80 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1jssX0tMw_kuZ3PX5VVgPUO_u-B3r_81V/view?usp=sharing