ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร รร.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

::เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารสถานศึกษา:: => คำสั่งโรงเรียนบ้านหลวง => ข้อความที่เริ่มโดย: งานธุรการ ที่ มกราคม 19, 2021, 09:37:52 am

หัวข้อ: คำสั่งที่ 78 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2563
เริ่มหัวข้อโดย: งานธุรการ ที่ มกราคม 19, 2021, 09:37:52 am
คำสั่งที่ 78 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2563
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1nstoow3bYmenG5G3uMHuZto-TNeqiE_I/view?usp=sharing