ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร รร.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

::เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารสถานศึกษา:: => คำสั่งโรงเรียนบ้านหลวง => ข้อความที่เริ่มโดย: งานธุรการ ที่ มกราคม 19, 2021, 09:36:33 am

หัวข้อ: คำสั่งที่ 64 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์ ประจำปีการศึกษา 2
เริ่มหัวข้อโดย: งานธุรการ ที่ มกราคม 19, 2021, 09:36:33 am
คำสั่งที่ 64 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์ ประจำปีการศึกษา 2563
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/12rTv3XZ70XHnbRz7Yjkk6Ji0WZhl7bIU/view?usp=sharing