ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร รร.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

::เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารสถานศึกษา:: => คำสั่งโรงเรียนบ้านหลวง => ข้อความที่เริ่มโดย: งานธุรการ ที่ พฤศจิกายน 03, 2020, 02:20:12 pm

หัวข้อ: คำสั่งที่ 62 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
เริ่มหัวข้อโดย: งานธุรการ ที่ พฤศจิกายน 03, 2020, 02:20:12 pm
คำสั่งที่ 62 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1A4wALpMSssPXeASnhZXxwc3BXzmVAZ78/view?usp=sharing