ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร รร.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

::เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารสถานศึกษา:: => คำสั่งโรงเรียนบ้านหลวง => ข้อความที่เริ่มโดย: งานธุรการ ที่ พฤศจิกายน 03, 2020, 02:13:41 pm

หัวข้อ: คำสั่งที่ 56 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เริ่มหัวข้อโดย: งานธุรการ ที่ พฤศจิกายน 03, 2020, 02:13:41 pm
คำสั่งที่ 56 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ดาวน์ฌหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1q420XCeFiH8E3RWgYv4FAzfhBJG7_iUN/view?usp=sharing