ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร รร.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

::เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารสถานศึกษา:: => คำสั่งโรงเรียนบ้านหลวง => ข้อความที่เริ่มโดย: งานธุรการ ที่ กันยายน 11, 2020, 09:08:30 am

หัวข้อ: คำสั่ง 46 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (โคร
เริ่มหัวข้อโดย: งานธุรการ ที่ กันยายน 11, 2020, 09:08:30 am
คำสั่ง 46 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1GhrdbeeaKHnODI9lIYkd8nqH_PiWMBHm/view?usp=sharing