ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร รร.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

::เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารสถานศึกษา:: => คำสั่งโรงเรียนบ้านหลวง => ข้อความที่เริ่มโดย: งานธุรการ ที่ กันยายน 11, 2020, 09:06:06 am

หัวข้อ: คำสั่งที่ 45 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: งานธุรการ ที่ กันยายน 11, 2020, 09:06:06 am
คำสั่งที่ 45 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านหลวง
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/186TOaVSx2zc6z5ZTh4hh1qxZSSNfEK0a/view?usp=sharing