ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร รร.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

::เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารสถานศึกษา:: => คำสั่งโรงเรียนบ้านหลวง => ข้อความที่เริ่มโดย: งานธุรการ ที่ กุมภาพันธ์ 21, 2020, 01:26:53 pm

หัวข้อ: คำสั่งที่ 05 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดการจ้างเหมาบริการของผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเ
เริ่มหัวข้อโดย: งานธุรการ ที่ กุมภาพันธ์ 21, 2020, 01:26:53 pm
คำสั่งที่ 05 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดการจ้างเหมาบริการของผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (TOR)
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1TUzBkziEVD9ogCKePZ0ZnPtrHd1lq2OC/view?usp=sharing