ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร รร.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

::เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารสถานศึกษา:: => คำสั่งโรงเรียนบ้านหลวง => ข้อความที่เริ่มโดย: งานธุรการ ที่ กุมภาพันธ์ 21, 2020, 01:23:00 pm

หัวข้อ: คำสั่งที่ 03 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: งานธุรการ ที่ กุมภาพันธ์ 21, 2020, 01:23:00 pm
คำสั่งที่ 03 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านหลวง
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/10xQ2KcXnWninQCq7S0HCWI8hlGf7XXdA/view?usp=sharing