Home
หน้าแรก

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหลวง

ทำเนียบบุคลากร

รายชื่อและตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสาร-แบบฟอร์มอื่น

E-office

ระบบหนังสือรารชการ

E-slip

ระบบสลิปเงินเดือน

ติดต่อโรงเรียน

052-010549

อีเมล

blschool6@gmail.com

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหลวง

www.blschool.ac.th

เว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมโรงเรียน

..98 ปี แห่งความภูมิใจ “โรงเรียนบ้านหลวง” ผลิตเยาวชนเป็นคนดี นำความรู้ไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติ..

Previous
Next

ข่าวสารและกิจกรรม

โรงเรียนบ้านหลวงจัดกิจกรรมแจกนมและติดตามแบบฝึกหัดOn-Hand ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID – 19)

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ทางโรงเรียนบ้านหลวงได้จัดกิจกรรมแจกอาหารเสริม(นม)ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นเพื่อให้ได้ดื่มนมอย่างต่อเนื่องเเละแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหาร เนื่องจากนมโคมีคุณค่าทางโภชนาการสูง

อ่านต่อ »

ประชุมคณะครูและบุคลากรการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนบ้านหลวงจัดประชุมคณะครูและบุคลากร ณ

อ่านต่อ »

ประกาศโรงเรียนบ้านหลวง เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด COVID-19 (ฉบับที่ 5)

ประกาศโรงเรียนบ้านหลวง เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด COVID-19 (ฉบับที่ 5)

อ่านต่อ »

ประกาศโรงเรียนบ้านหลวง เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด COVID-19 (ฉบับที่ 4)

ประกาศโรงเรียนบ้านหลวง เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด COVID-19 (ฉบับที่ 4).

อ่านต่อ »

มอบเงินเยียวยาผู้ปกครองและนักเรียนตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 โรงเรียนบ้านหลวงมอบเงินเยียวยาตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ

อ่านต่อ »

อบรมการจัดการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมออนไลน์สำหรับครูผู้สอน

โรงเรียนบ้านหลวงจัดอบรมครูผู้สอนตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมออนไลน์สำหรับครูผู้สอน ในวันที่ 2-3 กันยายน 2564 ณ

อ่านต่อ »

ประกาศโรงเรียนบ้านหลวง เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด COVID-19 (ฉบับที่ 3)

ประกาศโรงเรียนบ้านหลวง เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด COVID-19 (ฉบับที่ 3)

อ่านต่อ »

ประกาศโรงเรียนบ้านหลวง เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด COVID-19 (ฉบับที่ 2)

ประกาศโรงเรียนบ้านหลวง เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด COVID-19 (ฉบับที่ 2)

อ่านต่อ »
Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous
Next

ปฏิทินปฎิบัติงาน

แผนที่ทางไปโรงเรียน