Home
หน้าแรก

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหลวง

ทำเนียบบุคลากร

รายชื่อและตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสาร-แบบฟอร์มอื่น

E-office

ระบบหนังสือรารชการ

E-slip

ระบบสลิปเงินเดือน

ติดต่อโรงเรียน

052-010549

อีเมล

blschool60@gmail.com

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหลวง

www.blschool.ac.th

เว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมโรงเรียน

..96 ปี แห่งความภูมิใจ “โรงเรียนบ้านหลวง” ผลิตเยาวชนเป็นคนดี นำความรู้ไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติ..

Previous
Next

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศโรงเรียนบ้านหลวง เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด COVID-19 (ฉบับที่ 4)

ประกาศโรงเรียนบ้านหลวง เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด COVID-19 (ฉบับที่ 4).

อ่านต่อ »

มอบเงินเยียวยาผู้ปกครองและนักเรียนตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 โรงเรียนบ้านหลวงมอบเงินเยียวยาตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ

อ่านต่อ »

อบรมการจัดการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมออนไลน์สำหรับครูผู้สอน

โรงเรียนบ้านหลวงจัดอบรมครูผู้สอนตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมออนไลน์สำหรับครูผู้สอน ในวันที่ 2-3 กันยายน 2564 ณ

อ่านต่อ »

ประกาศโรงเรียนบ้านหลวง เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด COVID-19 (ฉบับที่ 3)

ประกาศโรงเรียนบ้านหลวง เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด COVID-19 (ฉบับที่ 3)

อ่านต่อ »

ประกาศโรงเรียนบ้านหลวง เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด COVID-19 (ฉบับที่ 2)

ประกาศโรงเรียนบ้านหลวง เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด COVID-19 (ฉบับที่ 2)

อ่านต่อ »

ประกาศโรงเรียนบ้านหลวง เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด COVID-19 (ฉบับที่ 1)

ประกาศโรงเรียนบ้านหลวง เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด COVID-19 (ฉบับที่ 1)

อ่านต่อ »

ประกาศโรงเรียนบ้านหลวง เรื่อง การปิดสถานศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด COVID-19

ประกาศโรงเรียนบ้านหลวง เรื่อง การปิดสถานศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด COVID-19.

อ่านต่อ »

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหลวงขอความร่วมมือจากทุกท่าน เมื่อเข้ามาติดต่อราชการในโรงเรียน ให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งและให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคอย่างเคร่งครัด.

อ่านต่อ »

ประชุมคณะครูและบุคลากรเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน

ประชุมคณะครูก่อนเปิดภาคเรียน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านหลวงจัดประชุมคณะครูและบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียนที่

อ่านต่อ »

ปฏิทินปฎิบัติงาน

แผนที่ทางไปโรงเรียน