Home
หน้าแรก

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหลวง

ทำเนียบบุคลากร

รายชื่อและตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสาร-แบบฟอร์มอื่น

E-office

ระบบหนังสือรารชการ

E-slip

ระบบสลิปเงินเดือน

ติดต่อโรงเรียน

052-010549

อีเมล

blschool60@gmail.com

แนวทางการปฏิบัติงานก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
99

ถึงคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านหลวงทุกท่าน

   จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในประเทศที่มีความรุนแรง มีผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวันตั้งแต่ต้นเดือน เมษายน ที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการ โดย รมว.ศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ได้สั่งการและแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งเลื่อนเปิดเทอมจากกำหนดเดิมวันที่ 17 พฤษภาคม เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เพื่อป้องกันอันตรายจากการแพร่เชื้อโดยภาพรวมทั้งหมดของบุคลากรและนักเรียน นักศึกษาทุกคนนั้น

   ผมขอแจ้งรายละเอียดการเตรียมการเปิดภาคเรียนเพื่อแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบ โดยเป็นรูปแบบตอบข้อคำถามในแต่ละเรื่องที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ครับ.

– ตามที่ ศธ.ได้แจ้งเลื่อนเปิดภาคเรียนเป็นวันอังคารที่ 1 มิ.ย. และให้ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน ได้เตรียมพร้อมจัดการเรียนเรียนการสอนในระหว่างวันที่ 17-31 พ.ค.(ตามความพร้อมของแต่ละแห่ง) และหากสถานการณ์ดีขึ้น มีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงการเปิดเรียนก็ยังคงเป็นไปตามกำหนดการที่ ศธ. เเจ้งเลื่อน ด้วยความพร้อมของโรงเรียนบ้านหลวงและความมั่นใจในสถานการณ์ของบุคลากรในโรงเรียน จึงกำหนดเตรียมการใันวันอาทิตย์ที่ 30 พ.ค. และ วันจันทร์ที่ 31 พ.ค.2564 รวม 2 วัน. 

– โรงเรียนได้ออกคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่เวรยามระหว่างวันที่ 17-31 พ.ค. เรียบร้อยแล้ว ให้คณะครูได้พิจารณาการมาอยู่เวรยามฯตามความเหมาะสม หากไม่สามารถมาได้ด้วยสถานการณ์ต่างๆ สามารถขอให้ครูท่านอื่นมาอยู่เวรได้ตามเห็นควร เพื่อดูแลความเรียบร้อยภายในโรงเรียน ตลอดจนการประสานงานเรื่องต่างๆของโรงเรียน.

– ประชุม หน.งานบริหารฯ วันอาทิตย์ที่ 30 พ.ค. เวลา 10.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหลวง และ วันเดียวกันเวลา 13.30 -15.00 น. ประชุมคณะครูและบุคลากร.

– ช่วงก่อนเปิดภาคเรียน 1 สัปดาห์ ทางโรงเรียนจะมีการวางแผนป้องกันตามมาตรการป้องกันของกระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มงวดอีกครั้ง.

– ผมขอส่งความห่วงใย ความปรารถนาดีและขอส่งกำลังใจให้คณะครูและบุคลากรทุกท่านได้ฝ่าวิกฤติโรดระบาดครั้งใหญ่ครั้งนี้ไปด้วยกัน ขอให้ทุกท่านได้เข้มงวดต่อมาตรการต่างๆเพื่อการป้องกันการแพร่เชื้อโรคทั้งสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างเมื่ออยู่ในที่ชุมชน หมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือสบู่ งดไปสถานที่เสี่ยงต่างๆ ดูแลสุขภาพหมั่นออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย แล้วเราจะกลับมาปฏิบัติงานด้วยความสุขร่วมกันอีกครั้งในเร็ววันนี้ ขอให้ทุกท่านปลอดภัยครับ.

หัสพงศ์ งานดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง

6 พฤษภาคม 2564