Home
หน้าแรก

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหลวง

ทำเนียบบุคลากร

รายชื่อและตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสาร-แบบฟอร์มอื่น

E-office

ระบบหนังสือรารชการ

E-slip

ระบบสลิปเงินเดือน

ติดต่อโรงเรียน

052-010549

อีเมล

blschool60@gmail.com

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 โรงเรียนบ้านหลวง จัดงานพิธีกล่าวอำลาและส่งมอบของที่ระลึกแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน นายหัสพงศ์ งานดี ที่ได้รับการย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี จังหวัดพะเยา โดยคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนบ้านหลวง มอบของที่ระลึกแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน นายหัสพงศ์ งานดี ที่ได้รับย้ายดังกล่าว.