Home
หน้าแรก

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหลวง

ทำเนียบบุคลากร

รายชื่อและตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสาร-แบบฟอร์มอื่น

E-office

ระบบหนังสือรารชการ

E-slip

ระบบสลิปเงินเดือน

ติดต่อโรงเรียน

052-010549

อีเมล

blschool6@gmail.com

โรงเรียนบ้านหลวงจัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหลวง โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายหัสพงศ์ งานดี) เป็นประธานในพิธี.