Home
หน้าแรก

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหลวง

ทำเนียบบุคลากร

รายชื่อและตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสาร-แบบฟอร์มอื่น

E-office

ระบบหนังสือรารชการ

E-slip

ระบบสลิปเงินเดือน

ติดต่อโรงเรียน

052-010549

อีเมล

blschool60@gmail.com

พิธีกล่าวอำลานักเรียน

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านหลวงจัดพิธีกล่าวอำลานักเรียนและมอบของที่ระลึกแก่ข้าราชการครูที่ได้รับการย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนแห่งใหม่ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายยี่ นามคำ ย้ายไปโรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน)ฯ อ.แม่อาย และ นางสาววิภาวรรณ สุราช ย้ายไปโรงเรียนบ้านแม่ปาคี อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง (นายหัสพงศ์ งานดี) เป็นตัวแทนคณะครูและนักเรียนมอบของที่ระลึกแก่ข้าราชการครูที่ได้รับย้ายดังกล่าว.

06