Home
หน้าแรก

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหลวง

ทำเนียบบุคลากร

รายชื่อและตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสาร-แบบฟอร์มอื่น

E-office

ระบบหนังสือรารชการ

E-slip

ระบบสลิปเงินเดือน

ติดต่อโรงเรียน

052-010549

อีเมล

blschool6@gmail.com

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหลวง

www.blschool.ac.th

เว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมโรงเรียน

..98 ปี แห่งความภูมิใจ “โรงเรียนบ้านหลวง” ผลิตเยาวชนเป็นคนดี นำความรู้ไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติ..

Previous
Next

ข่าวสารและกิจกรรม

โรงเรียนบ้านหลวงจัดกิจกรรมแจกนมและติดตามแบบฝึกหัดOn-Hand ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID – 19)

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ทางโรงเรียนบ้านหลวงได้จัดกิจกรรมแจกอาหารเสริม(นม)ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นเพื่อให้ได้ดื่มนมอย่างต่อเนื่องเเละแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหาร ทั้งนี้คณะครูได้แจกแบบฝึกหัด

อ่านต่อ »
Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous
Next

ปฏิทินปฎิบัติงาน

แผนที่ทางไปโรงเรียน