กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 ... 8 9 [10]
91
คำสั่งที่ 09 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเปิดอาคารเรียน อาคารมหาปิยานุสรณ์
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1SHjHEcYgpe84RfWnpp8HzLjqD7hKx8-u/view?usp=sharing
92
คำสั่งที่ 08 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/11CccHR9OjleFPcKa90ePFDUbIqxbwHb2/view?usp=sharing
93
คำสั้งที่ 07 / 2563 เรื่อง เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ( Day camp )  ปีการศึกษา 2562
ดาวน์โหลดที่นี่1>>https://drive.google.com/file/d/14fTICaCK4f5Wgq01lDOiFqIrsOS2xmiN/view?usp=sharing
94
คำสั่งที่ 06 / 2563 เรื่อง 6.คณะครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1Jwc-hoPDuZNO8e7Amg-g1FBNyoaS_rdO/view?usp=sharing
95
คำสั่งที่ 05 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดการจ้างเหมาบริการของผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (TOR)
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1TUzBkziEVD9ogCKePZ0ZnPtrHd1lq2OC/view?usp=sharing
96
คำสั่งที่ 04 / 2563 เรื่อง 4.แต่งตั้งและหมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการควบคุมดูแลโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1feJv4fo3sg89xFj2HoHYMCxfI9oSZ-8T/view?usp=sharing
97
คำสั่งที่ 03 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านหลวง
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/10xQ2KcXnWninQCq7S0HCWI8hlGf7XXdA/view?usp=sharing
98
คำสั่งที่ 02 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/11iUqz2LJmPmEhOUOLF5JpMI36Xde1wI8/view?usp=sharing
99
คำสั่งที่ 01 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1IrXSf--fhhVLyPbIWDBAfpdzs8E0hMGT/view?usp=sharing
100
คำสั่งที่ 52 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ ประจำเดือน มกราคม 2563
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1nRr6B__M6TZCYhuE4YaLfGokXxJhGPiB/view?usp=sharing
หน้า: 1 ... 8 9 [10]