กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
คำสั่งที่ 13 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1L5SLHicLzyNT04YiLSBUGmYVL1GWft6-/view?usp=sharing
22
คำสั่งที่ 12 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ ประจำเดือน มีนาคม 2564
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1tAFUdFn7ES0fQWlyeXSdq2f7Z0f0bn_8/view?usp=sharing
23
คำสั่งที่ 11 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการโครงการวันสำคัญ”กิจกรรมวันมาฆบูชา”
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1QVSORjCEyME7MRozVMn1wYSJXs_rI9hF/view?usp=sharing
24
คำสั่งที่ 10 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1CZlffcpJvt0FgUadpgw5T6hKIdb6FhFT/view?usp=sharing
25
คำสั่งที่ 09 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่งานธุรการโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1Bv7Z0u0j7pQOoZov2Mv1I3_QoITRoLtA/view?usp=sharing
26
คำสั่งที่ 08 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1g5CUbWsFA_xj-pCO4QfO0QityrvFrzGd/view?usp=sharing
27
คำสั่งที่ 07 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ( Day camp )  ปีการศึกษา  2563
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1ctNPYnLKxaPjsXZt2egk98_itroKsqBb/view?usp=sharing
28
คำสั่งที่ 06 /2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1vDqGzNFqGwd_B_jJtDPtq7DaZLB1Y-o-/view?usp=sharing
29
คำสั่งที่ 05 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
ดาวนฺ์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1XNWru2kvRWsf5pD6lKX2V2pqDoAE72fF/view?usp=sharing
30
คำสั่งที่ 04 / 2564 เรื่อง 4. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม PLC
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1J0yzV3Q---Be98M-oEPUJLN_wH1XT9BJ/view?usp=sharing
หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 10