กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
คำสั่งที่ 08 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1g5CUbWsFA_xj-pCO4QfO0QityrvFrzGd/view?usp=sharing
2
คำสั่งที่ 07 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ( Day camp )  ปีการศึกษา  2563
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1ctNPYnLKxaPjsXZt2egk98_itroKsqBb/view?usp=sharing
3
คำสั่งที่ 06 /2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1vDqGzNFqGwd_B_jJtDPtq7DaZLB1Y-o-/view?usp=sharing
4
คำสั่งที่ 05 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
ดาวนฺ์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1XNWru2kvRWsf5pD6lKX2V2pqDoAE72fF/view?usp=sharing
5
คำสั่งที่ 04 / 2564 เรื่อง 4. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม PLC
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1J0yzV3Q---Be98M-oEPUJLN_wH1XT9BJ/view?usp=sharing
6
คำสั่งที่ 03 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านหลวง
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/16GfWY5AXwKw-YS_ZrPyHSgIQr3VS4DJd/view?usp=sharing
7
คำสั่งที่ 02 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1j4o0YWi5g1PWkxv4QW0KKG1dhTbTFFOp/view?usp=sharing
8
คำสั่งที่ 01 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรผู้ดูแลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนระดับสถานศึกษา
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1yMds4t71F9yw_V9puy00Wk6k3Knm6rQq/view?usp=sharing
9
คำสั่งที่ 83 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ ประจำเดือน มกราคม 2564
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1-Ur9rWaecEsb0aXGpp_klIHSx8TF_Ara/view?usp=sharing
10
คำสั่งที่ 82 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1JGTdFZz1nmgcMM7DKDVzQJ6Qohq93ln0/view?usp=sharing
หน้า: [1] 2 3 ... 10