กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
คำสั่งที่ 21 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (เพิ่มเติม)
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/15OrwsoiBOUUNS48pqOumdM4A94jVF8K0/view?usp=sharing
2
คำสั่งที่ 11 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/10GRsVT4NVdolR51juSf_qSYiNB1227bz/view?usp=sharing
3
คำสั่งที่ 19 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ ประจำเดือน เมษายน 64 (ฉบับล่าสุด)
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1l7AUZGsw1vn2GkP4sdcA0i0jZfjj5O-7/view?usp=sharing
4
คำาั่งที่ 18 / 2564 เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1Dyo4VLgreEwTsbm9iPxXtJfsn8zhGxkF/view?usp=sharing
5
คำสั่งที่ 17 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1v_tsMwlwdrQ2V32C_fQCd_SZZ-UGznEy/view?usp=sharing
6
คำสั่งที่ 16 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีปัจฉิมนิเทศ
ดาวน์โหลดมี่นี่>>https://drive.google.com/file/d/132eoSPcptJkK-6Gl79kTcrBkyvGQkzwh/view?usp=sharing
7
คำสั่งที่ 15 / 2564 เรื่อง การสอบปลายภาค  ประจำภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2563
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1TJ2_cGYv6viKO_Ofovug52HiQOnLhWT4/view?usp=sharing
8
งานบริหารบุคคล / แบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ เม.ย.64
« กระทู้ล่าสุด โดย Admin เมื่อ มีนาคม 17, 2021, 10:37:31 am »


คำชี้แจงการจัดทำรูปเล่ม :

1.>> ให้คณะครูพิมพ์สรุปผลงานรอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ตามไฟล์ที่ให้ดาวน์โหลด โดยให้ปริ้นท์ส่งจำนวน 5 ชุด แล้วเย็บหัวมุมส่ง (ไม่ต้องทำปก)
 พร้อมส่งให้คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ภายในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม  2564 ก่อนเวลา 15.00 น.ที่ห้องธุรการ.

2.>> ดาวน์โหลดไฟล์ แบบรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ (ของ รร.)>> blschool.ac.th/file/report64.doc
            ดาวน์โหลดไฟล์ แบบรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ (ของ ก.ค.ศ) ให้คณะครูบันทึกประเมินตนเอง>> blschool.ac.th/file/report01.pdf

 ** สรุปส่ง แบบรายงานผลฯ (ของ รร.) 5 ชุด + แบบรายงานผลฯ (ของ ก.ค.ศ.) ให้ประเมินตนเอง เป็นไฟล์ PDF ให้เขียนส่ง 1 ชุด
9
คำสั่งที่ 14 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับชั้น อ.2-3
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1kbLv5uHvkqmhrJFM56MM71eZChT1Ib-5/view?usp=sharing
10
คำสั่งที่ 13 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1L5SLHicLzyNT04YiLSBUGmYVL1GWft6-/view?usp=sharing
หน้า: [1] 2 3 ... 10