กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
คำสั่งทีี่ 19 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1irPDNXnOoqad3lyYmEBVpnwj6_0xfJal/view?usp=sharing
2
คำสั่งที่ 18 / 2563 แต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ ประจำเดือน เมษายน 2563
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1RQJfEtOP9wfecMxIivG34HoFiJoijBKa/view?usp=sharing
3
คำสั้งที่ 17 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1JbAJ7q7YWoh1s2XrA5tmJ4ciNeaoRySv/view?usp=sharing
4
คำสั่งที่ 16 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ ประจำเดือน เมษายน 2563
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1OCg-lzf7KOILcrVMwtFwqdjIwCzPqTlO/view?usp=sharing
5
งานบริหารบุคคล / ไฟล์ SAR 62 ประกอบเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (เม.ย63)
« กระทู้ล่าสุด โดย Admin เมื่อ มีนาคม 15, 2020, 10:35:45 pm »


คำชี้แจงการจัดทำรูปเล่ม :

1.>> ให้คณะครูพิมพ์สรุปผลงานรอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ตามไฟล์ที่ดาวน์โหลดประกอบด้วย 6 ไฟล์ โดยจัดทำรูปเล่มจำนวน 4 เล่ม พร้อมส่งให้คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ภายในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ก่อนเวลา 15.00 น.ที่ห้องธุรการ.

2.>> เรียงลำดับรูปเล่มดังนี้   ปกหน้า + คำชี้แจง + คำนำ + สารบัญ + SAR62 + ผลงานที่เกิดจากการพัฒนาตนเองและผู้เรียนฯ+ปกหลัง

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด>>https://drive.google.com/drive/folders/1ARiElnkr2b_voYjpMNHXIKMH13uhGMRN?usp=sharing
6
คำสั่งที่ 15 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1XrnlklR4oC6xslQJoE4Ugfmdyc1ZTFqJ/view?usp=sharing
7
คำสั่งที่ 14 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลความสามารถและทักษะการอ่านและเขียน
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1q6VjqI8SYGotV4Bgg6W1UyYiBDL7ORvt/view?usp=sharing
8
คำสั่งที่ 13 / 2563 เรื่อง 13.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีปัจฉิมนิเทศ
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1NP74n-y-DDtF4FPbJSgkQ2J5aKdDpCtU/view?usp=sharing
9
คำสั่งที่ 12 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเรียนซ้ำชั้นของนักเรียน  ปีการศึกษา 2562
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1QjqF4zneH4hl2vV8sOspzvYmkFRSNrBE/view?usp=sharing
10
คำสั่งที่ 11 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนำนักเรียนร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/11Fv3G7yAHkx3OU4EqesrX2axZIm0Tn-s/view?usp=sharing
หน้า: [1] 2 3 ... 10