กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
คำสั่งที่ 63 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านหลวง
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1Hau2P6ZH6GCCe4EjtTRsT1G43P-t2Yx4/view?usp=sharing
2
คำสั่งที่ 62 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1A4wALpMSssPXeASnhZXxwc3BXzmVAZ78/view?usp=sharing
3
คำสั่งที่ 61 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1WmWdOs0-fugTDAN5f_IrkWmSpglCkp8L/view?usp=sharing
4
คำสั่งที่ 60 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2563
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/19Y0aJHY5PCj96ZWQiKPr8HYyfIiBFX6o/view?usp=sharing
5
คำสั่งที่ 59 / 2563 เรื่อง การสอบปลายภาค  ประจำภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2563
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1yXmKOCiH3nNc6zjrcDyjCQVtGq2yiEs4/view?usp=sharing
6
คำสั่งที่ 58 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนว และครูนักจิตวิทยาโรงเรียน - สำเนา
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1i0DFN_zbQVQOQGkSPsIy8A9RZTzz3yPX/view?usp=sharing
7
คำสั่งที่ 57 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1trsc2achxdD_LH_YSKVY6SKbu519P46D/view?usp=sharing
8
คำสั่งที่ 56 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ดาวน์ฌหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1q420XCeFiH8E3RWgYv4FAzfhBJG7_iUN/view?usp=sharing
9
คำสั่งที่ 55 / 263 เรื่อง แต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ ประจำเดือน ตุลาคม
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1xPHV0BTeuNyNGcsJ9LIW2ija9G9rdPbq/view?usp=sharing
10
คำสั่งที่ 54 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1W5YDTLh8QplsL3TKJ0XR7LDng5JVG1Js/view?usp=sharing
หน้า: [1] 2 3 ... 10