กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
คำสั่ง 46 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน)
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1GhrdbeeaKHnODI9lIYkd8nqH_PiWMBHm/view?usp=sharing
2
คำสั่งที่ 45 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านหลวง
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/186TOaVSx2zc6z5ZTh4hh1qxZSSNfEK0a/view?usp=sharing
3
คำสั่งที่ 44 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะครูปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ ประจำเดือน สิงหาคม
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1kXOqdQ1ZougpDu3gMgVYacmHXCnDWS4u/view?usp=sharing
4
คำสั่งที่ 43 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันวิทยาศาสตร์  ปีการศึกษา  2563
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1y53eSBGKxVqs4ZL3AQvq0Ae18EfKlHK4/view?usp=sharing
5
.
ไฟล์โครงการ ประจำปี 2563 >> blschool.ac.th/plan6363.doc
.
มาตรฐานการศึกษา>> blschool.ac.th/standard61.pdf
.
ตารางสรุปผู้รับผิดชอบโครงการ 2563 >> blschool.ac.th/project63.doc

.
>>กลยุทธ์/นโยบาย สพฐ.

.
>>กลยุทธ์สถานศึกษา (รร.บ้านหลวง).
6
คำสั่งที่ 42 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลความสามารถและทักษะการอ่านและเขียน
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1sneaU3hR9VI96Rgp2Qgx0gnwX2axFe6A/view?usp=sharing
7
คำสั่งที่ 41 /2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/15XL_yZpQugKCVeZ_ssGK96yfhzL9PRug/view?usp=sharing
8
คำสั่งที่ 40 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันแม่แห่งชาติ  ปีการศึกษา  2563
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1jwqVpZ75xIwzYeVDvls5OJteOhWCf8ac/view?usp=sharing
9
คำสั่งที่ 39 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม PLC
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1y1e2CEfHl9HNH4DNcDh-lw7mT79gxfqH/view?usp=sharing
10
คำสั่งที่ 38 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายงานต่างๆ
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1OmcEFR-YE5HSbKk0UrltZ7aW7YdYt9OS/view?usp=sharing
หน้า: [1] 2 3 ... 10