ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร รร.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

คณะครูส่งโครงการปี 60 ที่นี่ => ::ให้คณะครูส่งไฟล์โครงการที่รับผิดชอบที่นี่ครับ:: => ข้อความที่เริ่มโดย: Admin ที่ มีนาคม 31, 2017, 07:15:27 pm

หัวข้อ: เริ่มส่งไฟล์โครงการปี 60
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ มีนาคม 31, 2017, 07:15:27 pm
เรียนคณะครูโรงเรียนบ้านหลวงทุกท่าน..
ทางโรงเรียนขอให้ท่านได้ส่งไฟล์โครงการปี 60 ในบอร์ดที่นี่
โดยให้คลิกที่เมนู>>ตอบ แล้วจัดการลิงค์โค้คใน Google Drive

อย่างช้าไม่เกินวันที่ 13 เมษายน นี้ ตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ 30 มี.ค.ที่ผ่านมาครับ..
ขอบคุณครับ..

 (09)
หัวข้อ: ส่งไฟล์โครงการปี 60
เริ่มหัวข้อโดย: ปัทมา จันทรา ที่ เมษายน 01, 2017, 02:07:25 pm
 ส่งโครงการ  2560  (05) (02)https://drive.google.com/drive/folders/0B7lRT4JbrfL-TmxEa2RQdkMtZTA?usp=sharing (08) (08)
หัวข้อ: ส่งไฟล์โครงการปี 60
เริ่มหัวข้อโดย: อำไพ พรหมโน ที่ เมษายน 01, 2017, 05:16:01 pm
ส่งโครงการ  ครูไพ  ครูเกี๊ยว  (o1)
https://drive.google.com/drive/folders/0B7lRT4JbrfL-dU0xNDdKY2VjNlE?usp=sharing (07) (06) (010)
หัวข้อ: โครงการปี 60
เริ่มหัวข้อโดย: ขยาภรณ์ แสนศรี ที่ เมษายน 01, 2017, 05:53:06 pm
โครงการ  60
https://drive.google.com/drive/folders/0B_4X5CUYJ6cAU0dkcjBnTEV4cjQ?usp=sharing (05) (o1)
หัวข้อ: Re: เริ่มส่งไฟล์โครงการปี 60
เริ่มหัวข้อโดย: เอกรินทร์ ที่ เมษายน 06, 2017, 03:02:26 pm
ส่งไฟล์โครงการห้องสมุด
https://drive.google.com/file/d/0B3laZmiuAItHSDRjRGJyUWZldGM/view?usp=sharing
หัวข้อ: Re: เริ่มส่งไฟล์โครงการปี 60
เริ่มหัวข้อโดย: เอกรินทร์ ที่ เมษายน 06, 2017, 06:04:37 pm
โครงการประชาธิปไตย
https://drive.google.com/file/d/0B3laZmiuAItHTC1UUUwtQk0xV0E/view?usp=sharing
หัวข้อ: Re: เริ่มส่งไฟล์โครงการปี 60
เริ่มหัวข้อโดย: เอกรินทร์ ที่ เมษายน 06, 2017, 06:07:27 pm
โครงการวันสำคัญ
https://drive.google.com/file/d/0B3laZmiuAItHYy1sLUJfRmY3bTQ/view?usp=sharing
หัวข้อ: Re: เริ่มส่งไฟล์โครงการปี 60
เริ่มหัวข้อโดย: กฤติมากร อึ่งบำเหน็จ ที่ เมษายน 11, 2017, 03:43:04 pm
ส่งไฟล์โครงการปี 60 (05) (05)
 
https://drive.google.com/file/d/0BybUqby90GysRGtHa3RWRVhQUms/view?usp=sharing
หัวข้อ: Re: เริ่มส่งไฟล์โครงการปี 60
เริ่มหัวข้อโดย: วัศพล ชุตินทราศรี ที่ เมษายน 11, 2017, 03:52:04 pm
ส่งไฟล์โครงการผลิตสื่อ-โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครับ

https://drive.google.com/drive/folders/0B1WZ29_RksrBS1dydkZzUHlCcWs?usp=sharing
หัวข้อ: โครงการประกันคุณภาพภายใน
เริ่มหัวข้อโดย: กฤติมากร อึ่งบำเหน็จ ที่ เมษายน 11, 2017, 04:25:47 pm
https://drive.google.com/file/d/0BybUqby90GysRGtHa3RWRVhQUms/view?usp=sharing
หัวข้อ: โครงการที่รับผิดชอบ
เริ่มหัวข้อโดย: วิภาวรรณ สุราช ที่ เมษายน 12, 2017, 07:06:07 pm
ส่งโครงการค่ะ
https://drive.google.com/file/d/0B6x8JZKnM2H0cEhIbkl4cklkQXM/view?usp=sharing (08) (08) (08)
หัวข้อ: Re: เริ่มส่งไฟล์โครงการปี 60
เริ่มหัวข้อโดย: สายทอง ผิวตอง ที่ เมษายน 13, 2017, 12:56:26 pm
ส่งโครงการ ปี 60 ค่ะ (05) (05)
https://drive.google.com/drive/folders/0ByTwvCWUXxlYSU5pRnhISy1RcWc?usp=sharing
หัวข้อ: Re: เริ่มส่งไฟล์โครงการปี 60
เริ่มหัวข้อโดย: สายทอง ผิวตอง ที่ เมษายน 13, 2017, 01:01:48 pm
ส่งโครงการปี 2560 ค่ะ (02) (02)
https://drive.google.com/drive/folders/0ByTwvCWUXxlYd1lzdkNaRHBTLVU?usp=sharing
หัวข้อ: Re: เริ่มส่งไฟล์โครงการปี 60
เริ่มหัวข้อโดย: ยี่ นามคำ ที่ เมษายน 14, 2017, 08:53:45 am
โครงการที่ ครูยี่รับผิดชอบ
https://drive.google.com/drive/folders/0B_8WYxo9hN9pZXUtd0JFZU9fQ2M?usp=sharing