ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร รร.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

::เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารสถานศึกษา:: => คำสั่งโรงเรียนบ้านหลวง => ข้อความที่เริ่มโดย: งานธุรการ ที่ พฤศจิกายน 03, 2020, 02:21:12 pm

หัวข้อ: คำสั่งที่ 63 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านหลวง
เริ่มหัวข้อโดย: งานธุรการ ที่ พฤศจิกายน 03, 2020, 02:21:12 pm
คำสั่งที่ 63 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านหลวง
ดาวน์โหลดที่นี่>>https://drive.google.com/file/d/1Hau2P6ZH6GCCe4EjtTRsT1G43P-t2Yx4/view?usp=sharing