ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร รร.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

::เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารสถานศึกษา:: => งานบริหารบุคคล => ข้อความที่เริ่มโดย: Admin ที่ มีนาคม 15, 2020, 10:35:45 pm

หัวข้อ: ไฟล์ SAR 62 ประกอบเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (เม.ย63)
เริ่มหัวข้อโดย: Admin ที่ มีนาคม 15, 2020, 10:35:45 pm
(http://blschool.ac.th/img/evaluation.jpg)

คำชี้แจงการจัดทำรูปเล่ม :

1.>> ให้คณะครูพิมพ์สรุปผลงานรอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ตามไฟล์ที่ดาวน์โหลดประกอบด้วย 6 ไฟล์ โดยจัดทำรูปเล่มจำนวน 4 เล่ม พร้อมส่งให้คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ภายในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ก่อนเวลา 15.00 น.ที่ห้องธุรการ.

2.>> เรียงลำดับรูปเล่มดังนี้   ปกหน้า + คำชี้แจง + คำนำ + สารบัญ + SAR62 + ผลงานที่เกิดจากการพัฒนาตนเองและผู้เรียนฯ+ปกหลัง

ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมด>>https://drive.google.com/drive/folders/1ARiElnkr2b_voYjpMNHXIKMH13uhGMRN?usp=sharing (https://drive.google.com/drive/folders/1ARiElnkr2b_voYjpMNHXIKMH13uhGMRN?usp=sharing)